تبدیل سمنان به استان هدف سرمایه گذاری در گرو تامین زیرساخت هاست | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟