تجمع پیمانکاران شهرداری مقابل شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟