تخریب دولت آسیب های جدی به نظام وارد می کند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟