تدوین برنامه جامع مدیریت خشکسالی در استان سمنان ضروری است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟