ترافیک برخی نقاط محور تهران – مشهد در محدوده سمنان سنگین شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟