ترافیک در محورهای اصلی سمنان پرحجم و عادی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟