تراکتورسازی و الجزیره در حضور بیش از ۳۰ هزار هوادار، به تساوی رضایت دادند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟