ترویج بیمه منازل روستایی نیازمند فرهنگ سازی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟