تسهیلات رونق تولید به اشتغالزایی بیشتردر سمنان می انجامد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟