تشنگی سمنان با انتقال آب خزر رفع می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟