تشکل های اقتصادی به دنبال صادرات محصولات کشاورزی باشند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟