تصمیمی برای ادغام دو دانشگاه فنی‌حرفه‌ای و علمی کاربردی نداریم | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟