تصویب بودجه کاربردی مهم ترین اولویت مجلس در بررسی لایحه پیشنهادی دولت است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟