تعداد جانباختگان واژگونی مینی بوس دانشجویان به 2 تن افزایش یافت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟