تعداد رشته های دانشگاه علوم پزشکی سمنان به 42 رشته افزایش یافت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟