تعیین ۱۰ فقره عوارض توسط شوراهای‌ شهر ممنوع شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟