تفرج گردشگران در مناطق ییلاقی پرور | سايت خبري شاهرود