تقویت بصیرت دینی و انقلابی راهبرد عقیدتی سیاسی ارتش است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟