تلفات زلزله کرمانشاه تا کنون ۳۳۶ نفر بوده است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟