توسعه سمنان با اجرای طرح آمایش سرزمین عملیاتی می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟