توسعه نواحی و شهرک های صنعتی استان سمنان نیازمند تامین آب پایدار است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟