توقف خودرو در پیاده روها نقض حقوق شهروندی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟