توله یوز مصدوم برای مداوای بیشتربه تهران منتقل شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟