تولید و عرضه خودروهای جدید با حداقل ۵۰ درصد داخلی سازی | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟