تکرار قطعی برق به تولیدکنندگان خسارت جدی وارد می کند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟