تکمیل بیمارستان سوختگی سمنان نیازمند اعتبار است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟