تکمیل سامانه گرمایشی مدارس استان سمنان 90 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟