تکمیل موزه دفاع مقدس سمنان نیازمند مشارکت خیران است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟