تکمیل ورزشگاه پنج هزار نفری دامغان با 37 درصد پیشرفت فیزیکی نیازمند 100 میلیارد ریال است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟