جاده برفگیر اولنگ شاهرود در قاب تصویر. عکس : شاکری | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟