جزییات درآمد ارزی ایران از فروش نفت؛ سال۹۵ چند بشکه نفت فروختیم؟+جدول | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟