جشن لبخند شاپرک با حضور کودکان در دامغان | سايت خبري شاهرود