جلسه مشترک باوزیر دفاع/تاکید بربهره‌برداری بیشتر ازدیپلماسی دفاعی | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟