جمع کنندگان کمک های مردمی زلزله کرمانشاه باید نسبت به هزینه کرد آن به مردم پاسخگو باشند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟