حال و هوای دامغان در روزهای آغازین ماه محرم | سايت خبري شاهرود