حمایت از صادرکنندگان رویکرد اصلی دولت دوازدهم در سمنان است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟