حوادث ناشی از کار در سمنان 9 درصد کاهش یافت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟