حکم مدیرکل سابق مسکن و شهرسازی سمنان صادر شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟