خام فروشی مانع رونق اقتصاد عشایر سمنان است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟