خروج امریکا از برجام شکست بزرگی برای نظام استکباری است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟