خشکسالی وکم آبی مهمترین مشکل کشاورزی سمنان است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟