خشکسالی و فرسایش بادی تاثیر مخرب بر حیات وحش سمنان گذاشت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟