دادستان سمنان: تمام بخش‌های جامعه مشمول فریضه امر به معروف است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟