داشتن مردم ثروتمند برای پرداخت عوارض شهرداری ضروری است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟