داماد ترامپ دستور ارتباط با روسیه را به فلن داده بود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟