دانش آموختگان از طرح کارورزی استقبال نمی کنند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟