درخواست مذاکره موشکی را به پای جوانی و ناپختگی رئیس جمهور فرانسه می گذاریم | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟