دستاورد دولت برای رونق صنعت سمنان ماندگار است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟