دشمنان می‌خواستند دولتی با فکری منحط و قرائتی وحشیانه از اسلام سرکار بیاید | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟