دماوند زیر غبار و آلودگی + تصویر | سايت خبري شاهرود